Preacinstirea Maicii lui Dumnezeu

luca-icoana-maica-domnului2Din vremuri apostolice și până în zilele noastre toți cei ce-L iubesc cu adevărat pe Hristos cinstesc și pe cea care L-a născut, L-a crescut și L-a ocrotit în vremea tinereții Sale. Dacă Dumnezeu-Tatăl a ales-o, Dumnezeu-Duhul Sfânt S-a pogorât peste ea, iar Dumnezeu-Fiul S-a sălășluit într-însa, S-a supus ei în zilele tinereții Lui, S-a îngrijit de ea pe când era spânzurat pe Cruce – atunci n-ar trebui ca oricine mărturisește pe Sfânta Treime s-o cinstească și pe ea?

Sursa: Ioan Maximovici, Sfânt, Dreapta cinstire a născătoarei de Dumnezeu. Introducere de pr. Serafim Rose (pagina 21)

Anunțuri