Cerșetorul înțelept

ANT_69Un teolog renumit s-a rugat vreme de opt ani cu osârdie și fără încetare lui Dumnezeu să-i descopere un om care să-i poată arăta calea dreaptă și adevărată către dobândirea Împărăției Cerurilor. Într-o zi, când teologul acesta era cuprins de cea mai puternică dorință de a găsi un astfel de om și nu se putea gândi la nimic altceva decât numai la a vedea un învățător și îndrumător al tainicului adevăr, și-a sporit rugămințile sale fierbinți către Dumnezeu și dintr-odată a auzit un glas ceresc, care i-a spus: ”Du-te la ușile bisericii și vei găsi omul pe care îl cauți!”. Ascultând de glasul acesta, teologul a mers repede și la ușile bisericii a găsit un cerșetor în zdrențe, ale cărui picioare erau pline de bube și de puroiul care curgea din ele. Înțeleptul teolog s-a apropiat de el și l-a salutat, zicând:

–       Bună dimineața îți doresc, bătrâne!

La aceasta, bătrânul a răspuns:

–       Niciodată nu am avut o dimineață rea.

Înțeleptul teolog, corectându-și parcă primul său salut, a spus:

–       Să-ți dea Dumnezeu tot binele!

Iar săracul a răspuns:

–       Niciodată nu m-a lovit vreun rău.

De aceasta înțeleptul teolog s-a îndoit, gândid în sinea sa că cerșetorul nu a auzit bine sau, poate, era surd. Și exprimându-și altfel salutările sale și bunele urări către bătrân, i-a spus acestuia:

–       Ce-i cu tine, bătrâne? Eu îți doresc toată fericirea.

Iar săracul i-a răspuns:

–       Niciodată nu am fost nefericit.

Teologul, gândind că cerșetorul era foarte vorbăreț și dorind să încerce priceperea lui, i-a spus:

–       Voiesc ca toate dorințele să ți se împlinească și, tot ceea ce voiești, să-ți trimită Dumnezeu.

–       Eu, a răspuns săracul, nimic din ceea ce-mi dorești nu caut; totul este în acord cu dorința mea, dacă nu-mi fac alte planuri pentru viață și trăiesc după voia lui Dumnezeu.

Înțeleptul teolog, făcându-se că pleacă și că-și ia rămas-bun de la cerșetor, i-a spus acestuia:

–       Dumnezeu să te păzească, omule bun, pentru că nu ești atras de viața îndestulată, dar te rog, spune-mi: Cum de ești tu singur fericit printre cei ce suferă pe pământ? Așadar, în zadar a spus Iov: Omul născut din femeie are puține zile de trăit, dar se satură de necazuri (Iov 14,1). Cum de ești tu singur izbăvit de toate relele împrejurări și de necazuri? Nu înțeleg îndeajuns convingerile și ideile tale.

La acestea cerșetorul a răspuns:

–       Tot ceea ce ți-am spus, domnul meu, adevărat ți-am spus. Când mi-ai urat o dimineață bună, eu ți-am răspuns că niciodată nu am avut o dimineață rea, pentru că totdeauna am fost mulțumit de soarta ce mi-a dat-o Dumnezeu; a nu căuta fericirea și izbânzile lumești este pentru mine cea mai mare fericire. Norocul, bunăstarea sau relele întâmplări nu vatămă pe nimeni, afară de cei care ori și le doresc puternic și aleargă după ele, ori fug de ele și se tem de răul pricinuit de ele; dar eu nu caut bunăstarea și nu țin la ea, ci mă rog doar Tatălui Ceresc, Care cârmuiește totul spre binele fiecărui om, atât ceea ce este plăcut cât și ceea ce este neplăcut pentru cer, căci El știe cu desăvârșire ce este pentru fiecare om adevărat și mântuitor.

De aceea și spun că niciodată nu am fost nefericit, căci tot ce se întâmplă în viața mea este după dorința mea: când rabd de foame, mulțumesc pentru aceasta Dumnezeului Celui Atoatevăzător; când gerul mă arde ca focul sau ploaie mă udă cu găleata sau alte stihii năvălesc asupra mea: dau slavă lui Dumnezeu pentru ele; când cineva își bate joc de mine, se năpustește asupra mea și mă nedreptățește, și atunci mulțumesc lui Dumnezeu, căci sunt încredințat că toate acestea mi se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și tot ceea ce ne trimite Dumnezeu este spre binele nostru, spre desăvârșirea noastră.

Așadar, tot ceea ce îmi trimite Dumnezeu sau de îngăduie ca ceilalți să-mi facă ori bine, ori rău, pe toate le primesc la fel și ca din mâna Tatălui Celui Milostiv le primesc cu toată inima și îmi doresc numai ceea ce dorește Dumnezeu și ce îngăduie El celorlalți să-mi facă. Astfel, totul se întâmplă și se săvârșește pentru mine după voia Lui Dumnezeu și totodată după propria mea dorință. Vrednic de milă este cel ce socotește așa-numita fericire lumească fiind ceva important și esențial și iarăși cu adevărat nefericit este cel ce caută într-un bine lumesc deplina sa mulțumire, adevărată mulțumire și fericire are în viața aceasta numai cel ce s-a lăsat pe sine cu adevărat în voia Lui Dumnezeu și își petrece viața  de aici după voia Lui Dumnezeu, fără a i se împotrivi în vreun fel.

Căci voia Domnului este plinătatea desăvârșirii și a bunătății; ea nu se schimbă niciodată și în afara ei nu există altă voie, mai bună, mai dreaptă, ea singură rostește sentința dreaptă pentru toți, iar ei nimeni nu-i poate da sentință dreaptă, care s-o mustre pentru împotrivire. Eu pun toată osârdia mea și cu tot cugetul meu năzuiesc ca totdeauna să-mi doresc ceea ce Dumnezeu dorește de la făpturile raționale, în general, și de la mine, cel sărman, în special. De aceea, niciodată nu am fost nefericit, căci toată voia mea am lăsat-o întru totul în mâinile Lui Dumnezeu, așa încât dorința sau nedorința inimii mele sunt aceleași cu dorința lui Dumnezeu față de mine sau cu purtarea Lui de grijă pentru mine și eu Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în orice stare a mea pentru mila primită de la El, chiar dacă, în general, pare amară.

–       Conștient spui toate acestea?, l-a întrebat teologul. Dar spune-mi, te rog: De ar voi Dumnezeu să te arunce în iad, tot aceste gânduri ai avea, pe care mi le-ai spus mie acum?

Atunci cel sărac cu duhul dintr-odată a glăsuit:

–       Să mă arunce El pe mine în cele mai de jos ale pământului? Să-ți fie știut, astfel, că eu am două brațe foarte puternice, cu care mă voi agăța de Dumnezeu: un braț este smerenia adâncă, dovedită prin aducerea mea ca jertfă Lui Dumnezeu, iar celălalt braț este iubirea nefățarnică de Dumnezeu, care se revarsă din acest centru adânc peste tot aproapele meu prin faptele mele binefăcătoare către el. Cu aceste două brațe mă voi agăța tare de Dumnezeu și, oriunde m-ar trimite El pe mine, Îl voi trage și eu pe El odată cu mine și cu adevărat îți spun că mai plăcut ar fi să fiu cu Dumnezeu în afara cerului decât fără Dumnezeu în cer.

Răspunsul acesta a produs mare uimire în mintea și cugetele înțeleptului teolog; înlăuntru își dădea seama că acea cale, ce i-o arătase lui bătrânul, duce pe fiecare drept la Dumnezeu fără să se rătăcească și că ea era, într-adevăr, cea mai bună cale dintre toate căile ce duceau la Dumnezeu. Și înțeleptul teolog a voit să descopere mai mult înalta înțelepciune ce se ascundea sub învelișul grosolan al trupului îmbătrânit:

–       De unde ai venit aici?, l-a întrebat înțeleptul pe bătrân.

–       De la Dumnezeu am venit.

–       Și unde L-ai găsit pe Dumnezeu?

–       Acolo unde am lăsat toate lucrurile create, a răspuns bătrânul.

–       Iar pe Dumnezeu unde L-ai lăsat?

–       Pe Dumnezeu L-am lăsat în inimile curate și în voia cea bună.

După aceea înțeleptul l-a întrebat pe bătrân:

–       Cine ești tu, bătrâne, și din ce clasp de oameni faci parte?

Iar săracul a dat imediat următorul răspuns:

–       Oricine aș fi, eu sunt mulțumit cu soarta mea și nu o dau pe bogățiile tuturor împăraților. Împărat poate fi orice om care știe a se călăuzi și a se stăpâni pe sine cu înțelepciune.

–       Tu ești împărat?, l-a întrebat înțeleptul pe sărac. Unde este împărăția ta?

–       Acolo, a răspuns săracul, arătând cu degetul spre cer. Împărat este cel căruia împărăția îi este scrisă în Cartea judecăților cu litere aparte.

Dorind să pună sfârșit întrebărilor, înțeleptul l-a întrebat pe cerșetor:

–       De la cine ai învățat, bătrâne, ceea ce mi-ai spus acum în răspunsurile tale, cine ți-a pus în minte acestea?

–       Cu adevărat îți voi descoperi și aceasta, domnul meu! Eu toate zilele mi le petrec în rugăciune, în tăcere sau meditații bune și cucernice, dar cel mai mult am în minte fără încetare grija pentru cum să intru mai puternic și mai strâns în legătură cu Dumnezeu prin supunerea neîncetată față de voia Lui cea sfântă. Această lăsare totală în voia lui Dumnezeu îl poate învăța pe omul silitor multe lucruri adevărate, bune și sfinte, atât în știință cât și în viață.

Multe întrebări ar mai fi vrut să-i pună înțeleptul celui sărac cu duhul, însă, având nădejde tare că va găsi un alt moment prielnic, și-a luat rămas-bun, zicând: ”Fii sănătos, bătrâne!”, și a plecat de la el, cugetând mult în sinea sa și zicând: iată, am găsit un învățător adevărat al căii ce duce drept la Dumnezeu. Această opoziție dintre înțelepciunea duhovnicească și înțelepciunea lumească o arată Iisus Hristos în rugăciunea Sa de mulțumire către Dumnezeu Tatăl, zicând: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor (adică celor curați cu inima). Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea Ta (Matei 11, 25-26).

Într-adevăr, sub o haină zdrențăroasă deseori se ascunde înalta înțelepciune. Și cine ar putea presupune și crede că într-un om atât de simplu, necunoscut, s-ar afla o cunoaștere atât de înaltă a Ființei Dumnezeiești?! Cine ar putea crede că ar putea găsi în simplitatea cea fără carte o gândire atât de înaltă, ca cea a bătrânului sărac despre cele două brațe ale puterii nebiruite: despre lăsarea totală în voia Lui Dumnezeu și despre iubirea neîncetată față de El, exprimată prin împlinirea poruncilor Lui. Cu aceste brațe, într-adevăr, Dumnezeu îngăduie să Se lege pe Sine de om, iar de celelalte legături Se depărtează.

Sursa: Iliotropion sau acordul dintre voia omului şi voia Lui Dumnezeu – Sfântul Ioan (Maximovici) – Mitropolit de Tobolsk şi Siberia (Cartea a II-a, Capitolul I) – Pag. 95

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s